Koji sport izabrati?

KAKO ZNATI KOJI JE SPORT ZA MOJE DIJETE?

Uz intenzivan rast i razvoj djece te dobi ponajprije su važni prirodni oblici kretanja poput hodanja, trčanja, skakanja, bacanja, penjanja, puzanja, kotrljanja i dr. Razvoj tih oblika kretanja ne odvija se ravnomjerno nego postupno, kroz igru. Međutim, svi ciljevi i zadaće treninga ne mogu se ostvariti isključivo igrom. Nužni su i drugi sadržaji, osobito oni utilitarnog karaktera, no i njih treba provoditi tako da djeci vježbanje bude ugoda, zabava i igra. Dokazano je da se motoričkim razvojem potiče emocionalni, socijalni i intelektualni razvoj djece. Nedostatak igre i nemogućnost sudjelovanja u različitim motoričkim aktivnostima može usporiti fizički i mentalni razvoj djece.

Ideja je realizacijom ovoga projekta umanjiti roditeljsku brigu o tome gdje i kako uključiti dijete u sportske aktivnosti, dati sugestiju nadarenosti i dati im smjernice kako pratiti dijete u njegovom sportskom razvoju, kako optimizirati financijska i druga sredstva, a da se ne ugrozi djetetov sportski razvoj.

Važno je, međutim, napomenuti da dijete odabere sport koji najviše odgovara njegovim antropološkim značajkama. Da bi se u tome uspjelo, važno da u istome aktivno sudjeluje stručna osoba – kineziolog.

Stručna osoba, poznaje strukturu i specifičnost pojedinog sporta, može procijeniti odgovaraju li sposobnosti, osobine i značajke nekog djeteta određenoj sportskoj aktivnosti.

Odabir i pravilno usmjeravanje djece u odgovarajući sport jedna je od najzahtjevnijih i najodgovornijih zadaća koje se postavljaju pred roditelje i kineziologe. Samo u odgovarajućem sportu za dijete može pronaći smisao i zadovoljstvo bavljenja tjelesnom aktivnošću, u suprotnom je podložno frustracijama, ranom odustajanju od sporta, poremećajima ličnosti, a nerijetko i zapostavljanju školskih obveza.

Ovakvim razmišljanjem i provođenjem ovakvih oblika Programa kroz duže vrijeme i praćenja svakog djeteta osobno uz periodična testiranja, naša Sportska akademija, treneri i suradnici u suradnji s djecom i roditeljima prepoznat će put Vašem djetetu u onom sportskom pravcu u kojem je najsigurniji djetetov uspjeh.