Pismo za roditelje

AKADEMIJA ZA RANU SELEKCIJU DJECE U SPORTU

Sportske akademije Valter Perinović

Dragi roditelji,

Od ove godine imate mogućnost Vaše dijete upisati u Akademiju za ranu selekciju djece u sportu Sportske akademije Valter Perinović.

Sportska akademija Valter Perinović u okviru Mi smo sport d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80, prema kriterijima za rad s djecom u okviru izvan nastavnih školskih aktivnosti koji su propisani čl. 60 st. 1, 2 i 3 Zakona o sportu, provoditi će rad s djecom u cilju podizanja psihofizičke pripremljenosti djece za sport te radi poduke i treninga. Akademija ima pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje, KLASA: 602-02/13-01/0159, URBROJ: 561-08/16-14-2, od 7. siječnja 2014. godine za Program tjelesnog vježbanja za djecu osnovnoškolske dobi u organizaciji tvrtke “Mi smo sport” d.o.o.

Akademija ima ciljani sportski trening za djecu predškolske (4-7 godina) i osnovnoškolske dobi od 1-4 razreda, te 5-8 razreda i predstavlja jedan od najznačajnijih poticaja rasta i razvoja, kako kognitivnih tako i konativnih osobina.

Intenzivnim rastom i razvojem, kroz koji prolaze djeca te dobi, obilježja tog životnog razdoblja jesu ponajprije prirodni oblici kretanja poput hodanja, trčanja, skakanja, bacanja, penjanja, puzanja, kotrljanja i dr. Razvoj tih oblika kretanja ne odvija se ravnomjerno nego postupno, kroz igru. Medutim, svi ciljevi i zadaće treninga ne mogu se ostvariti isključivo igrom, nužni su i drugi sadržaji, osobito oni utilitamoga karaktera, no i njih treba provoditi tako da djeci vježbanje bude ugoda, zabava i igra.

Dokazano je da se motoričkim razvojem potiče i emocionalni, socijalni i intelektualni razvoj djece. Nedostatak igre i mogućnosti za sudjelovanje u različitim motoričkim aktivnostima može usporiti fizički i mentalni razvoj djece. Stoga je potrebno organizirati adekvatne programe tjelesnog vježbanja za svu djecu. U želji da se doprinese rješavanju toga problema napravljen je i ovaj Program treninga za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi koji će djeci, bez obzira na njihove sposobnosti, omogućiti razvoj, prije svega njihovih motoričkih, a potom i emocionalnih, psiholoških i socijalnih potencijala.

Akademija je osnovana s ciljem pomoći roditeljima da njihova djeca lakše i ispravnije izaberu sport kojim će se baviti. Prepoznavanje nadarenosti prema određenom sportu i određivanje pune specifičnosti sporta ili discipline, a sve kroz ravnotežu izmedu usvajanja motoričkih znanja i razvoja motoričkih sposobnosti, odnosno njihove interakcije s ostalim aspektima cjelokupnog razvoja djece.

Kako ovakav kvantitativan i kvalitativan vid rada s djecom ne postoji u Hrvatskoj želja nam je da zajednički s Vama roditeljima pružimo djeci mogućnost njihovog psihofizičkog razvoja te pravovremeno otkrivanje talenta svakog djeteta ponaosob.

Ukoliko ste zainteresirani za Program akademije molimo Vas da ispunite Prijavu te ju donesete treneru u terminima treninga, isto tako molimo sve zainteresirane prije prvog dolaska da se jave mailom ili na neki od brojeva mobitela kako bi sa sigumošću znali da grupa počinje s radom. Raspored treninga objavljen je na našoj web stranici: www.mismosport.hr

Voditelj i trener Sportske akademije

Valter Perinović, mag. kineziologije