O sportskoj akademiji

AKADEMIJA ZA RANU SELEKCIJU DJECE U SPORTU, PRAĆENJE I VOĐENJE NADARENIH SPORTAŠA I VRHUNSKI SPORT

Sportska akademija Valter Perinović osnovana je 2014. godine.

Akademija ima ciljani sportski trening za djecu kasnije predškolske (4 – 7 godina) i osnovnoškolske dobi od 1 – 4 razreda i predstavlja jedan od najznačajnijih poticaja rasta i razvoja, kako kognitivnih tako i konativnih osobina.

Dokazano je da se motoričkim razvojem potiče i emocionalni, socijalni i intelektualni razvoj djece. Nedostatak igre i mogućnosti za sudjelovanje u različitim motoričkim aktivnostima može usporiti fizički i mentalni razvoj djece. Stoga je potrebno organizirati adekvatne programe tjelesnog vježbanja za svu djecu. U želji da se doprinese rješavanju toga problema napravljen je i ovaj Program treninga za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi (u daljnjem tekstu Program) koji će djeci, bez obzira na njihove sposobnosti, omogućiti razvoj prije svega njihovih motoričkih, a potom i emocionalnih te psiholoških i socijalnih potencijala.

Motorički sadržaji izabrani su u skladu s mogućnostima djece te dobi. Dijagnostika antropometrijskih karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djece provodi se dva puta godišnje (početna i konačna ili zaključna provjeravanja).

Na osnovi dobivenih rezultata prati se individualni i grupni napredak, utvrđuju se nedostaci, detektiraju se izrazito nadarena djeca i vrednuje se cjelokupan program.

Ideja je realizacijom ovoga projekta umanjiti roditeljsku brigu o tome gdje i kako uključiti dijete u sportske aktivnosti, dati sugestiju nadarenosti i dati im smjernice kako pratiti dijete u njegovom sportskom razvoju, kako optimizirati financijska i druga sredstva, a da se ne ugrozi djetetov sportski razvoj.

Autorov motiv pokretanja ovog Programa je pokazati, naučiti i prepoznati sportske vrijednosti mladih, ujedno i budućih velikih sportaša. Posebno je vrijedno uključenje autora koji je mjerodavna i stručna osoba u radu s vrhunskim sportašima već skoro tri desetljeća. Pokazatelji su i sudjelovanje i rezultati na najvećim svjetskim natjecanjima (europska, svjetska prvenstva i olimpijske igre). Djeca, njihovi roditelji i društvena zajednica dobit će neprocjenjivu vrijednost i sigurnost odabira upravo onog sporta koji djeci najviše odgovara. Provodit će se Program kojim bi se kod djece postiglo najviše i pomoću kojeg bi se djeci moglo reći u kojem sportu mogu postići najveće uspjehe.

Djeca će se upisivati vođeni isključivo interesom i željom njih samih kao i njihovih roditelja.

Iskustvo nam govori da se sportaši uglavnom događaju slučajno, da većina odlazi u onaj sport čiji su prostori za treniranje najbliži mjestu stanovanja, odnosno gdje je najbolji prijatelj ili gdje je najjeftinije.

Vrijeme održavanja programskih aktivnosti bit će dva puta tjedno po 45 minuta, uvijek u suprotnim turnusima od redovne nastave i u najbližim školskim dvoranama.

Stručni kadar

Glavni voditelj Sportske akademije je i autor Programa, magistar je kineziologije, specijalist za kondicijsku pripremu vrhunskih sportaša.

Ostali treneri bit će isključivo profesori ili magistri kineziologije koji će u timu imati svoje stručne suradnike i apsolvente kineziologije.

Prema potrebi angažirat ćemo i vanjske stručnjake (trenere) iz različitih sportova te  stručnjake iz nutricionizma, psihologije, autogenog treninga, menadžmenta  i dr.

Suradnja

Koncepcija organizacije suradnje s različitim klubovima i sadržajima je da se djeca odvode u iste periodično kako bi u pravim uvjetima s profesionalnim trenerima odrađivali specifične treninge. S nutricionistima bi upoznali kulturu pravilne prehrane. Posjetima psihologa i specijalista autogenog treninga dobili bi spoznaju o prepoznavanju sportskog stresa i treme te kako ih suzbiti kao i dijagnosticirati i kontrolirati svoje ponašanje pogotovo u kritičnim sportskim situacijama.

Najvažnija suradnja je ona s roditeljima koja bi se odvijala na nekoliko razina.

  1. Partnerstvo – roditelji i treneri su partneri koji zajedno rade s ciljem da se dijete pravilno razvije.
  2. Voditelji preko roditelja saznaju o individualnim potrebama djeteta i pokušavaju na temelju tih saznanja trening učiniti što pristupačnijim svakom djetetu.
  3. Voditelji obavještavaju roditelje o napretku njihove djece.

Sportska akademija Valter Perinović, treneri i suradnici u suradnji s djecom i roditeljima prepoznat će put Vašem djetetu u onom sportskom pravcu u kojem je najsigurniji djetetov uspjeh.